İnsan hayatının her döneminin kendine özgü gelişimsel özellikleri ve bu özelliklerin getirdiği sosyal-duygusal ve davranışsal sonuçları söz konusudur. Çocukluk çağına ve ergenlik çağına özgü temel sorunlar, gelişim özellikleri çerçevesinde ele alınarak, birey ekseninde ve içinde bulunduğu aile, sosyal çevre dikkate alınarak çalışılır.

0-18 yaş aralığında;

  • Ayrılma-bireyleşme

  • Okula başlama

  • Gruba katılma - Arkadaş edinme

  • Davranış sorunları

  • Öğrenme sorunları

  • Dikkat eksikliği - Hiperaktivite

  • Fobiler - Sosyal fobi

  • Sınav kaygısı… sıkça çalıştığım konuların başında gelmektedir.

 
 

Her çocuk özeldir anlamak ve anlaşılmak ister.  Gelişim basamakları evrensel özellikler taşıdığı kadar kişiye özgü nitelikleri de kapsar. Gelişimleri itibariyle algı ve kavrama düzeyleri kronolojik yaşlarından yüksek, sporda, sanatta, müzikte ve kişiler arası ilişkide ortaya koyduğu başarılarıyla akranlarının belirgin biçimde önünde seyreden çocuklar vardır ve bu çocuklar da kendilerine özgü özellikleri ile tanınmak, anlaşılmak isterler(ve bazen bu durum bir problem sinyali ile açığa çıkabilir). 

Bu noktada "çocuğun tanınması, değerlendirilmesi, kapasite tespiti varsa sorunların analizi, çözüm önerileri ve aile danışmanlığı" çok önem kazanır.  Yolu 15 yıl önce bu çocuklarla kesişen bir psikolog olarak yolculukta öğrendiklerimi aynı yolda kullanmayı bir borç bilerek bu keyifli yolculuğu sürdürmekteyim.

Çocuğun gelişim özelliklerinin bilinmesi, yaşına uygun, “normal ya da normal olmayan(anormal) davranışın” ayırt edilmesi, çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli oranda belirleyicidir. Anne-baba-çocuk üçgeninde ilişkinin biçimi, çocuğun bireysel özellikleri, anne-babanın kendi öznel çocuk yetiştirme biçimleri, ebeveynlik işlevleri gibi pek çok konu yaşanan problemlerin hazırlayıcısıdır.

Bu seanslarda her çocuk kendi özelinde ve gelişiminde değerlendirilerek ele alınır ve işlevsel ebeveyn becerilerinin kazandırılması yönünde aileye danışmanlık yapılır.

 

Bireysel Terapi: Bireyin kendini tanıması, anlaması, geçmişini anlamlandırması, geleceğine umutla bakarak bugününü planlayabilmesi, yaşına uygun sorumlukları üstlenmesi gibi birçok konuda danışanın psikoterapistiyle çalışmasını bireysel seanslarda mümkün kılar.

Evlilik & Çift Terapisi: Evlilik ,yetişkin hayatında kadın ve erkeğin  yeni roller edinerek, hayatlarını birleştirdiği ,birbirlerine karşı sorumluklarının olduğu, kendi işleyişi içinde kuralları olan karmaşık bir ilişki sistemidir.

Evlilik öncesi çiftler ne kadar birbirlerini tanıyor olsalar da, evlilik kurumunun getirdiği yeni  rolleri(eş olma) sağlıklı ve dengeli bir şekilde üstlenme ve aile içi ilişkileri sürdürme konusunda desteğe ihtiyaç duyabilmektedirler. Terapi seansında her çiftin ihtiyacına göre çalışma alanı/alanları belirlenerek ele alınır.

Aile Terapisi: Toplumsal dokunun temel taşı olan aile kendi içinde işleyişi olan özel bir sistemdir. Bu sistemin sağlıklı işleyişinde ya da sorunların ortaya çıkışında  aile üyelerinin rolleri, ilişki biçimleri, etkileri, katkıları ve davranışsal özellikleri önemli oranda belirleyicidir.

Bu nedenle aile terapisinde kişisel roller, ilişki biçimleri, davranış örüntüleri,  sorunlara yaklaşım biçimi gibi sistemin sağlıklı işleyişini engelleyen/etkileyen pek çok konu aile özelinde ele alınarak çözülmeye çalışılır.