Sevgili Anne - Baba ve Eğitimciler;

 

         İnsan hayatı boyunca öğrenmesini sürdüren bir varlıktır. Duyu organlarımıza her an gelen, çok sayıdaki  uyarandan bir kısmını  seçip algılarken bir kısmını ise fark etmeden yok sayar,algılamayız. Algıda seçicilik veya diğer bir deyişle “DİKKAT” denilen yeti , bizim için önemli olan uyaranın diğer uyaranlar arasından sıyrılarak,ön plana çıkmasına ,farkındalığın artmasına ve o uyaranın önem kazanarak,öğrenilmesine yol açar.

 

Dikkat yetisi,sağlıklı bir öğrenme sürecinin gerçekleşmesindeki zincirin önemli bir halkasıdır. Çok hızlı değişimin yaşandığı günümüz dünyasında, bir taraftan bilgiye, öğrenmeye olan istek-ilgi artarken, diğer taraftan yoğun uyaranlara maruz kalmak(bilgisayar,tv,cep telefonları vb) ve bunları filtreleme güçlüğü çocukların okul ortamlarındaki akademik öğrenmelerini  zorlaştırmaktadır.  Öğrenmeyi engelleyen çok çeşitli faktörler olsa da adından sıkça söz ettiren bir kavram var ki o da “dikkat” kavramı. Gerek anne-babaların çocukları için, gerekse eğitimcilerin  öğrencileri için  kullandığı  “dikkatini veremiyor, dikkati dağınık,odaklanamıyor”  türü yakınmalar çok fazla  duyulur hale geldi.

 

İşte, bu kitaplar çocuklarınızın   var olan dikkat becerilerini  ya da eksik olan dikkatlerini uyararak geliştirmek amacıyla hazırlandı.   Bugüne kadar hazırlanan kitapların aksine (bu kitaplar),sadece “dikkat eksikliği yaşayan “ çocuklar için değil, dikkat sorunu olmasa da o yaş grubundaki çocuğun var olan  zihinsel potansiyelini  geliştirmek amacıyla hazırlandı.     

              

Görsel uyaranların çok yoğun olduğu günümüzde, dinleyerek öğrenmeye olan yatırımın ve işitsel ayrımlaştırmanın  azalması nedeniyle “işitsel dikkatin” gelişimine yönelik çok özel çalışmalar oluşturuldu. Çocuklar, “görsel-algısal ve işitsel dikkat” becerilerin gelişimi için hazırlanan tüm alıştırma ve uygulamaları severek yapacak   ve  eğlenerek öğrenmenin keyfine varacaklardır.